Fundacja rodzinna

Jak wynika z ustawy, fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej.

Dlaczego warto założyć:

Nasze Usługi Prawne:

Udzielamy porad prawnych.

Przygotowujemy opinie, ekspertyzy i analizy prawne.

Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji wewnętrznej dla firm.

Pomagamy w windykacji należności.

Przygotowujemy dokumentację do rejestracji w KRS.

Oferujemy zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracyjnymi.

Tworzymy projekty umów i kontraktów.

Dostosowane Usługi

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam opracować różnorodne pakiety współpracy dostosowane do potrzeb klientów, uwzględniając specyfikę ich działalności.

Rodzaje Współpracy

01

Współpraca
Stała

Zapewniamy stały kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu i telefonu. Obejmuje to także spotkania w siedzibie klienta lub naszej kancelarii. Opłata miesięczna jest uzależniona od rodzaju i ilości zadań.

02

Współpraca
Doraźna

Indywidualne zlecenia, takie jak przygotowanie ekspertyzy czy udział w negocjacjach.

03

Zlecenie
Jednorazowe

Obsługa określonej sprawy przed sądem lub organem egzekucyjnym.

Dla kogo:

Fundacja rodzinna dedykowana jest dla osób fizycznych (rodzinnych przedsiębiorstw), które chcą zabezpieczyć na przyszłość swoje aktywa majątkowe, umożliwić zapewnienie wielopokoleniowej trwałości biznesu, bez konieczności sięgania po rozwiązania zagraniczne.

Nasza rola:

Fundacja Rodzinna to nowa forma prawna, która pozwala na zabezpieczenie i przekazanie majątku lub firmy rodzinnej określonym osobom (beneficjentom). Jest to atrakcyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zaplanować sukcesję swojego majątku i uniknąć problemów z podziałem spadku, zachowkiem czy wierzycielami.

Jednak fundacja rodzinna wymaga odpowiedniego przygotowania i prowadzenia, aby spełniać swoje cele i korzystać z ulg podatkowych. W tym miejscu warto skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego, które może zaoferować następujące usługi:

Doradztwo w zakresie założenia fundacji rodzinnej, w tym ustalenie statutu, sporządzenie spisu mienia tworzącego fundusz założycielski i wniosku o wpis do rejestru fundacji rodzinnych

Prowadzenie księgowości fundacji rodzinnej, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych i innych dokumentów wymaganych przez prawo

Określenie efektywnego opodatkowania fundacji rodzinnej, w tym wykorzystanie zwolnień z podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fundacji rodzinnej, w tym utworzenie organów Fundacji Rodzinnej, możliwość uczestnictwa w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej, kontrola nad prawidłowością funkcjonowania Fundacji Rodzinnej, aby organy Państwowe, nie zarzuciły celowej optymalizacji podatkowej.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie

JesteśMy tu dla Ciebie.