Warren Buffett mówi:

“Rachunkowość – to język biznesu”.

W Grupie Spektrum przekładamy go na sukces.

Współpraca i obsługa

Oferujemy usługi księgowe, w tym prowadzenie ksiąg podatkowych, rejestrów VAT, deklaracji i sprawozdań finansowych. Kompleksowa obsługa obejmuje także ewentualne kontrole podatkowe.

Zajmujemy się m.in.:

Kompleksowa księgowość

Oferta naszych usług obejmuje kompleksowe prowadzenie księgowości, wsparcie działówksięgowych w firmach oraz nadzór księgowy, który pozwala zachowaćpełnąkontrolę nad księgowością prowadzoną w siedzibie firmy.

Pełna rachunkowość
/Księgi handlowe/

Podatkowa księga przychodów i rozchodów /KPiR/

Księga ryczałtu ewidencjonowanego /Ewidencja przychodów/

Ewidencja VAT
/JPK_V7, rejestry vat/

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Ewidencja wyposażenia

Nadzór księgowy

Deklaracje podatkowe /PIT, CIT, VAT/

Sprawozdania i raporty dla zewnętrznych instytucji

Analizy finansowe i badania porównawcze

Kompleksowa obsługa kadrowo - płacowa

Zapewniamy prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Umowy o pracę i umowy cywilno - prawne

Akta osobowe

Wynagrodzenia

Deklaracje ZUS

Zaliczki na podatek

Sprawozdania GUS

Deklaracje PFRON, PPK

Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Usługi dodatkowe

Doskonale rozumiemy potrzebę świadczenia usług dodatkowych, które pomogą Państwu w rozwijaniu działalności. Oferujemy wiedzę i doświadczenie, które nie tylko ma sprostać potrzebom Państwa firmy, ale także aktywnie wspierać Państwa w rozwoju i osiąganiu sukcesów. Jesteśmy gotowi służyć Państwu w rozwoju, dostarczając fachowych usług, które dopasowujemy do indywidualnych potrzeb i wymagań. Nasze wsparcie obejmuje szeroki zakres działań, które obejmują zarówno sprawy księgowe, jak i strategie rozwoju, optymalizację procesów oraz dostarczanie praktycznych rozwiązań.
PRACUJEMY OD ROKU
+ 0
KLIENTÓW
+ 0

JesteśMy tu dla Ciebie.