Kancelaria podatkowa

SEKRETARIAT

To tutaj od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 przyjmujemy naszych klientów. W sekretariacie sporządzane są listy płac i deklaracje ZUS obsługiwanych firm. Prowadzimy też sprawy kadrowe pracowników naszych klientów. Na życzenie klienta drukujemy przelewy z należnościami podatkowymi i ZUS tak, aby wizytę klienta w banku lub na poczcie ograniczyć do minimum. Tym, którzy płatności realizują za pośrednictwem bankowości internetowej informacje o wysokości należności przekazujemy drogą elektroniczną.

Pracownicy sekretariatu utrzymują bieżący kontakt z klientami, informując ich o należnościach podatkowych oraz przypominając o różnego rodzaju terminach, których dotrzymywanie jest konieczne w czasie prowadzenia działalności gospodarczej.

Na sekretariacie ciąży obowiązek dostarczania deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych i deklaracji rozliczeniowych do ZUS. Na podstawie upoważnień udzielonych nam przez klientów, wyjaśniamy też wszelkie sprawy, z jakimi zwracają się do nich urzędy.

Celem działalności Kancelarii Podatkowej jest odciążenie naszych klientów od wszystkich spraw związanych z wizytami i kontaktem z urzędami skarbowymi i ZUS tak, aby mogli oni zajmować się wyłącznie swoją działalnością. Pracownicy Kancelarii Podatkowej to doświadczone osoby, które z należytą uwagą traktują swoje obowiązki. Przestrzegają zasady poufności danych, jak również przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Współpracujemy ze specjalistami różnych dziedzin m.in. prawa pracy, prawa gospodarczego i prawa cywilnego. Nasi klienci to głównie małe i średnie firmy: handlowe, usługowe, budowlane, transportowe (są wśród nich osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), obsługujemy też osoby fizyczne uzyskujące dochody np. z wynajmu lokali.

Prace księgowe, płacowe i kadrowe prowadzimy komputerowo. Dbając o bezpieczeństwo danych sporządzamy bieżącą archiwizację danych. Sprzęt komputerowy serwisowany jest przez wyspecjalizowaną firmę. Sprawna organizacja Kancelarii Podatkowej zapewnia zróżnicowaną i indywidualną obsługę w zależności od potrzeb klientów.

WSPÓŁPRACA

Po podpisaniu umowy z naszą Kancelarią Podatkową, klienci ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, tzn. wystawiania dowodów sprzedaży oraz przyjmowania dokumentów zakupu. Dokumenty te wystarczy zebrać razem i dostarczyć do naszego biura w uzgodnionych przedziałach czasowych, lub uzgodnić telefonicznie odbiór przez naszego pracownika.

My sporządzamy odpowiednie rejestry podatkowe, na ich podstawie właściwe deklaracje, które dostarczamy do urzędów skarbowych.
Wszyscy nasi klienci otrzymują fakturę VAT, która jest dla nich kosztem uzyskania przychodu. Obsługa finansowo-księgowa przez Kancelarię Podatkową to znacznie więcej niż zapisanie odpowiednich dokumentów na konta księgowe lub do rubryk księgi przychodów i rozchodów. Te, w sumie, nie tak bardzo skomplikowane czynności, to nie więcej niż połowa Państwa obsługi przez Kancelarię Podatkową.

Co zatem składa sie na pełna obsługę?

Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze Państwa firmy, pracownik biura musi podjąć szereg często trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje te podejmowane są kolektywnie lub po zasięgnięciu opinii prawnika – specjalisty prawa podatkowego.
Kancelaria Podatkowa poprzez swoich pracowników prowadzi Państwu wszystkie inne niezbędne ewidencje. Prowadzi pełna obsługę kadrowo płacową, sporządza plan kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarcza do odpowiednich urzędów. Przygotowuje dla Klientów różnorodne (w zależności od potrzeb) sprawozdania finansowe. W pełni obsługuje ewentualne kontrole Państwa firmy, a jeśli trzeba to reprezentuje w postępowaniu podatkowym. Zapewnia badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i aktywnie w takim badaniu uczestniczy. Udziela wreszcie Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.

Jednym z bardzo ważnych aspektów pracy Kancelarii Podatkowej jest umiejętność obsługi ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych. Księgowa zatrudniona w firmie na etacie spotyka sie z kontrola podatkowa raz na kilka lat albo i rzadziej. Księgowi Kancelarii Podatkowej SPEKTRUM obsługują od kilku do kilkunastu kontroli w roku, co powoduje, że dużo sprawniej bronią efektów swej pracy.

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

Wykonujemy wszelkiego rodzaju zadania wynikające z bieżących potrzeb naszych klientów, takie jak: prowadzenie ksiąg podatkowych, prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie wydruków komputerowych, wypełnianie deklaracji i składanie ich w urzędach. Księgowość uproszczoną można prowadzić w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów, jak i również ewidencje ryczałtowe. Rozpoczynającym działalność doradzamy wybór formy opodatkowania.

RACHUNKOWOŚĆ

Zapewniamy stałą obsługę księgową spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji, poprzez prowadzenie ewidencji księgowych, prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji, wypełnianie sprawozdań statystycznych, kontrolę rozrachunków, sporządzanie bilansów.

Rodzaj wydatku Koszt miesięczny Koszt roczny
Wynagrodzenia głównego księgowego w średniej wielkości firmie 3 500 zł 42 000 zł
Wynagrodzenia księgowego-pomocnika 2 000 zł 24 000 zł
Składki ZUS oraz inne obowiązkowe obciążenia 1 235 zł 14 820 zł
Szkolenia, dodatkowe konsultacje specjalistów, literatura fachowa, przepisy prawne 290 zł 3 480 zł
Razem 7 025 zł 84 300 zł

Wyliczenie nie zawiera trudnych do oszacowania wydatków związanych z zakupem komputerów, przygotowaniem miejsc pracy, zakupem oprogramowania oraz jego wdrożenia, wydatków związanych z urlopami wypoczynkowymi i chorobowymi.
Powyższy przykład nie ma na celu zniechęcić Państwa do tworzenia własnych działów księgowych, ale uzmysłowić, iż jest to przedsięwzięcie kosztowne i nie zawsze sensowne ekonomicznie.

Prawidłowe prowadzenie ksiąg to niejednokrotnie szereg decyzji wymagających konsultacji ze specjalistami z zakresu rachunkowości, ubezpieczeń społecznych czy prawa podatkowego. Dzięki temu, iż zatrudniamy takich specjalistów możemy w profesjonalny sposób rozwiązać wszystkie problemy z zakresu prowadzenia księgowości.

Nie bez znaczenia przy podejmowaniu decyzji jest również kwestia odpowiedzialności za błędy wynikłe z nieprawidłowego prowadzenia ksiąg handlowych. W efekcie końcowym to zarząd ponosi konsekwencje tych błędów. W przypadku, gdy biuro rachunkowe prowadzi księgowość firmy, to ono odpowiada finansowo za błędy w sztuce. Nasze biuro rachunkowe w celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa jest dodatkowo ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

ODWIEDŹ NAS

ul. Maurycego Beniowskiego 19
80-382 Gdańsk

ZADZWOŃ

+48 58 553-33-11

Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.grupaspektrum.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody GRUPA SPEKTRUM Sp. z o.o.

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody GRUPA SPEKTRUM Sp. z o.o. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

© Grupa Spektrum Sp. z o.o. 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: KreativDesign